Selçuklu Sanat Akademisi

Öğrenci Şartnamesi


SELÇUKLU BELEDİYESİ SANAT AKADEMİSİ ÖĞRENCİ ŞARTNAMESİ

 1. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, eğitimlerini ücretsiz vermektedir. Öğrenciler eğitim ile ilgili enstrüman, malzeme ve materyallerini kendileri temin etmekle sorumludur. 
 2. Kursiyerler, Sanat Akademisinden bir eğitim döneminde sadece “bir” programa başvuru yapabilirler. Herhangi bir bölümden (müzik bölümü, kişisel gelişim bölümü, sahne sanatları bölümü) istediği branşa kayıt yaptıran kursiyer, başka bir branşa dönem içerisinde kayıt yaptıramaz.
 3. Akademiden, önceki yıllarda herhangi bir programdan Sertifika/ Kurs Bitirme Belgesi alan öğrencilerin başvuruları aynı program için kabul edilmeyecektir. Sertifika alınan programa başvuru yapılması halinde öğrenci adayları, yedek listeye alınacak, ancak kontenjanlar müsait olduğu takdirde başvurular kesin kayda dönüştürülecektir. Kesin kayda dönüştürülerek derse devam eden öğrencilere, yeni bir Sertifika / Kurs Bitirme Belgesi düzenlenmeyecektir.
 4. Kayıt yaptırılan eğitime devam zorunludur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5’inden fazla bir süre devamsızlık yapan öğrenci, devamsız olarak belirlenir. Aynı eğitim döneminde devamsızlıktan kaydı silinen öğrencinin, tekrar kayıt yaptırabilmek için bir dönem beklemesi gerekmektedir.
 5. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, öğrencilerin devam durumlarını Sertifika / Kurs Bitirme Belgesi vermek için “Dijital Öğrenci Kartı” ile takip eder. Eğitimlerden; ders bitmeden, izin almadan ayrılan öğrenciler yoklamada devamsız gösterilir. Derse gelmeyen veya eğitim merkezini terk eden öğrencilerin karşılaşacağı olumsuzluklardan Sanat Akademisi sorumlu tutulamaz. Eğitime geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim öğretimi aksatan, eğitim merkezine çocuk getiren, dersin normal düzenini bozan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişikleri kesilir ve Sanat Akademisinin daha sonraki eğitimlerine katılamazlar.
 6. Sanat Akademisi tarafından kursiyerlerin devamsızlıklarını ve kurs merkezine giriş çıkışlarını takip etmek amacıyla “Dijital Öğrenci Kartı” kursiyerlere imza ve Selçuklu Belediyesi tarafından belirlenecek olan depozito karşılığında verilecektir. Kurs süresi bittiğinde kartların kursiyerler tarafından Akademiye teslim edilmesi gerekmektedir.  Kartın tesliminden sonra depozito ücreti kart sahibine iade edilecektir. 
 7. Eğitim dönemi sonunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her öğrenciye, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü “Kurs Bitirme Belgesi”; Sanat Akademisi tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarılı olan öğrencilere ise ‘‘Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Sertifikası” verilir. Ancak devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen öğrenci, belge alma hakkını kaybeder. Modülü olmayan kurslarda sadece katılım belgesi verilir, sertifika talep edilemez.
 8. Öğrenciler, eğitim gördüğü merkezde bulunan kişilere veya kurs merkezi demirbaşlarına zarar verdikleri takdirde, söz konusu zararı karşılamakla yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin eğitimle ilişikleri kesilir.
 9. Eğitimlere misafir öğrenci kabul edilmeyecektir.
 10. Akademi, gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse sonunda yerel, ulusal ve uluslararası sergiler düzenler. Öğrenci, ürettiği ürünleri Akademinin düzenleyeceği yerel, ulusal, uluslararası etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. Akademi, söz konusu sergilerinde öğrenci ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer verip vermeme hakkına sahiptir.
 11. Akademi; öğrencilerinin eğitimi sırasında çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/ fotoğraf kayıtlarını, öğrencilerin ürettiği eserlerin üretimi ve sergilenmesi esnasında çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtlarını, Akademi bünyesinde verilen eğitim, seminer, sempozyum, atölye çalışması, workshop,online eğitim ve Akademi eğitim merkezlerinin içerisinde çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtlarını Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi ve Selçuklu Belediyesi’nin tanıtımı amacıyla her türlü yayın organında ve sosyal medyada kullanma hakkına, ayrıca gerekli görüldüğü takdirde Selçuklu Belediyesi ve iştirakleri ile ulusal ve uluslararası basın organlarıyla paylaşma hakkına sahiptir.
 12. Sanat Akademisinin dersliklerinde/kurs merkezlerinde; eğitimden önce, eğitim sırasında veya eğitim bittikten sonra çekilmiş, başkasına ve başkasının çalışmasına ait bir görüntü kaydının, öğrenme materyallerinin, ders notlarının, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi adı ve logosu geçen materyallerin başkalarıyla paylaşılması yasaktır.
 13. Akademinin resmi ve genel tatil günleri; 1 Ocak, Yarıyıl Tatili, MEB Ara Tatilleri, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayram günlerine rast gelen günlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve/veya Konya Valiliğinin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde Sanat Akademisinin eğitim merkezinde de eğitime ara verilecektir. Akademinin bu tatil günlerinde öğrencileri arayıp bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Akademi resmi tatil günlerinde yapılmayan dersler için telafi eğitimi yapma zorunluluğu yoktur. 
 14. Öğrenciler, şahsi eşyalarını eğitim merkezlerinde bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan Akademi sorumluluk kabul etmez.
 15. Akademide yetişkin eğitimlerine; kursun başlama tarihinde 16 yaşını dolduranlar; müzik programlarına ise yine başlama tarihine göre 12 yaşını dolduranlar başvuru yapabilecektir. 12-16 yaş grubu eğitimlerine ise 12 yaşını dolduran kişiler başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçükler Akademi eğitimlerine ancak Veli İzin Muvafakatnamesi ile katılabileceklerdir. (Muvafakatname örneğine internet sitemizdeki dokümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.)
 16. Akademinin halk oyunları eğitimlerine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, eğitime başlamadan önce sağlık durumu beyan formu doldurarak kişisel beyanda bulunacaktır. (Sağlık Durumu Beyan Formu örneğine internet sitemizdeki dokümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.) Engel durumu olan öğrencilerden Engel Durumu Bildirir Rapor talep edilerek, engel derecesine göre başvuruları kesin kayda çevrilecektir. Eğitim aldıkları halk oyunları programlarında doğabilecek her türlü sağlık sorunlarından, sağlık anketi formundaki yanlış ve noksan bilgiden eğitime katılan öğrencilerin kendileri sorumludur. Öğrenciler, halk oyunları eğitimlerine, seans saatinde ve eğitmen nezaretinde katılabilir. Öğrenciler, halk oyunları eğitimlerinde meydana gelebilecek; yaralanma, sakatlanma, vefat gibi risklerden haberdar olduklarını, olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin, Selçuklu Belediyesinin, kurs çalışanlarının, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Yönetimi’nin hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
 17. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi sebep belirtmeksizin, kurs tarihlerinde değişiklik yapma veya kursu iptal etme hakkına sahiptir. Akademi, yeterli sayıda kursiyer kaydı yapılamayan branşlarda, kursun açılmaması hakkını saklı tutar.
 18. Kurs merkezlerimize HES kodu ile giriş yapmak zorunludur.
 19. Öğrenciler pandemi süresince Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Yönetimi ve Konya Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kurallara uymak zorundadır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan öğrenciler kursa alınmayacaktır.
 20. Öğrenciler, eğitimlere kesin kayıt yaptırdığında Covid-19 hastalığı taşımadığını ve belirtisinin olmadığını taahhüt eder. Eğitim süresince herhangi bir Covid-19 hastalığı belirtisi göstermesi veya aynı evde yaşadığı kişilerde Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda kurs yönetimine bilgi vererek gerekli sürede kursa devam etmeyeceğini taahhüt eder.
 21. Pandemi koşullarından dolayı yüz yüze eğitimlerin aksaması durumunda Sanat Akademisi yönetiminin uygun göreceği bazı sertifikalı eğitimlerin kalan bölümü “uzaktan eğitim” yöntemiyle devam edebilir.
 22. Başvurulan branşta uygun görülen kontenjan dolduğu zaman sonraki başvurular yedek listeye alınacaktır. Kesin kayıt yaptırmayan kursiyer adaylarından boşalan kontenjanlar için yedek listeden kayıtlar yapılacak ve kursiyer adaylarına bu konuda bilgi verilecektir. Yedek listeleri, başvuru yapılan eğitim dönemi için geçerlidir. Her dönem başvuruların yenilenmesi gerekmektedir.
 23. Öğrenciler, bu şartnamede yer alan tüm kuralların yanı sıra eğitim merkezlerinde asılı olan her türlü yazılı kurallara ve kendilerine yapılan sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler.
 24. Yukarıda belirtilen genel kuralları okuduğumu ve bunlara uyacağımı, verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi eğitim merkezlerinden istifade etmemin engelleneceğini, beyanında bulunmadığım kronik hastalık ve engel durumundan doğabilecek maddi ve manevi her türlü sonuca katlanacağımı, Selçuklu Belediyesinin, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Yönetimi ve çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceğimi gayri kabili rücu şeklinde kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

Tamam